نکات مهندسی عمران

photo_2018-07-05_21-10-04
جدول معادل سایز میلگرد فلزی با میلگرد FRP
profile box
جدول وزن پروفیل مربع (قوطی)

جدول وزنی قوطی

برای دریافت جدول وزنی مشخصات انواع قوطی به لینک زیر مراجعه نمایید...
لینک دانلود جدول وزنی قوطی

جدول وزنی نبشی

برای دریافت جدول وزنی مشخصات انواع نبشی به لینک زیر مراجعه نمایید...
لینک دانلود جدول وزنی نبشی

جزوه فولاد حالت حدی

جزوه طراحی سازه های فولادی از جناب آقای دکتر حمید تمیزی یکی از بهترین جزوه های سازه های فولادی است.این جزوه برای اولین بار در سال 1388 که هنوز مبحث 10مقررات ملی ساختمان ویرایش سال1387 روش تنش مجاز و حالت حدی را در دو فصل ارائه کرده بود و بیشتر دانشگاه ها روش تنش مجاز را تدریس میکردند،تالیف و منتشر شد.بعد از این همه سال جزوه فولاد دکتر تمیزی یکی از بهترین جزوه های سازه های فولادی است.
برای دریافت این جزوه به لینک زیر مراجعه فرمایید...
لینک دانلود جزوه سازه های فولادی

سیستم سازه ای در ساختمان های صنعتی

انتخاب سیستم سازه ای در ساختمان های صنعتی (دکتر علیرضا رضاییان)
لینک دانلود سیستم سازه ای در ساختمان های صنعتی

کلیپ آزمایش نمونه استوانه ای مسلح شده با FRP

در این کلیپ آزمایش نمونه استوانه ای مسلح شده با FRP و مقایسه آن با نمونه بتنی غیر مسلح رو مشاهده مینمایید.
لینک دانلود کلیپ آزمایش نمونه استوانه ای مسلح شده با FRP